شنبه, 21 تير 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 3808
رتبه نخست بیمه پارسیان در ظرفیت مجاز قبولی اتكائی

رتبه نخست بیمه پارسیان در ظرفیت مجاز قبولی اتکائی

بیمه پارسیان با ظرفیت پذیرش 1329 میلیارد ریال در هر ریسک بزرگترین بیمه گر اتکایی خصوصی از لحاظ ظرفیت مجاز قبولی در هر ریسک بوده و به تنهایی 25% از مجموع ظرفیت شرکت های بیمه خصوصی دارای مجوز اتکایی را در اختیار دارد.

ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه‌های خصوصی

 (میلیارد ریال)

این شرکت درارای رتبه 1 توانگری در صنعت بیمه بوده و عدد توانگری 120 نشانگر توان مالی بالای این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بیمه خصوصی می­باشد.

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.4.2.0