شنبه, 30 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۶:۳:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 16966
  • کد خبر : ۴۸۸۸
اطلاعیه جهت مراجعه و مطالعه سیستم پیوا (كلیه نمایندگان)
از کلیه نمایندگان محترم درخواست می شود جهت اطلاع از دستورالعمل ها و آخرین اطلاعیه های مربوطه، به قسمت پیغامهای عمومی و نمایندگی در سیستم پیوا بصورت مستمر مراجعه نموده و فایلهای ارائه شده برای آن نمایندگی را در صورت وجود مطالعه نمایید.
امتیاز :  ۳.۸۷ |  مجموع :  ۲۲۳

برچسب ها

    5.4.2.0
    V5.4.2.0