سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان هاي شهرستان

   نام مركز درماني:  بیمارستان شمال
   شهر:  آمل
  شماره تماس:   33243132 - 33231501 - 011
    نشاني:  آمل-خيابان امام رضا(ع)- نبش رضوان 56

6.0.15.0
V6.0.15.0