سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان هاي شهرستان

   نام مركز درماني:  بیمارستان دکتر صولتی
   شهر:  اروميه
  شماره تماس:  2222525-0443
    نشاني:  اروميه- خيابان امام

6.0.15.0
V6.0.15.0