سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان هاي شهرستان

   نام مركز درماني:  میلاد
   شهر:  اروميه
  شماره تماس:  04431010000
    نشاني:  خیابان فردوسی - پلاک 2

6.0.15.0
V6.0.15.0