سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان هاي شهرستان

   نام مركز درماني:  شمس
   شهر:  اروميه
  شماره تماس:  33434490 - 044
    نشاني:  اروميه - خيابان شهيد بهشتي(دانشکده) - بالاتر از خيابان افشار - نرسيده به استادان

6.0.15.0
V6.0.15.0