سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
سپرده گذاران بانك تهران

  نام شعبه:   کریمخان زند
  متصدي ميز بيمه‌اي:  معصومه پاک سرشت
  تلفن:  88328275-6
  فكس:  88821218
   آدرس:  خیابان ‌کریمخان زند– نبش خردمند – پلاک 86

6.0.15.0
V6.0.15.0