سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  ابن سینا(صدور معرفینامه آنلاین)
   منطقه:  منطقه 5
  شماره تماس:  9-44001900
    نشاني:  صادقيه-فلكه دوم ابتداي خيابان اعتمادي-پلاك 3

6.0.15.0
V6.0.15.0