سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  پاستورنو(صدور معرفینامه آنلاین)
   منطقه:  منطقه 6
  شماره تماس:  88734551
    نشاني:  خيابان شهيد بهشتي-خيابان احمد قصير-نبش هشتم-شماره 27

6.0.15.0
V6.0.15.0