سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آزادی - بستری و سرپایی(صدور معرفینامه آنلاین)
   منطقه:  منطقه 9
  شماره تماس:  88967181
    نشاني:  خيابان آزادي-خيابان ميمنت-جنب بيمارستان ميمنت

6.0.15.0
V6.0.15.0