سه‌شنبه, 12 مهر 1401
  مدارک خسارت شخص ثالث مالی

  براي دريافت خسارت اتومبيل،   بايد حداكثر تا 5 روز به شعب بيمه پارسيان مراجعه شود .

   

   

  خسارت مالي شخص ثالث بدون كروكي - خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی

  1- مراجعه همزمان هر دو وسيله نقليه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت (شعب پرداخت خسارت)

   

  خسارت مالي شخص ثالث با كروكي سازشي

  مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان (شعب پرداخت خسارت)

  شرایط پرداخت:

  • تصادف منجر به خسارت مالي بوده و داراي جرح يا فوت اشخاص نباشد.
  • طرفين حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند و علت تامه حادثه را قبول داشته باشند.

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

  • اصل كروكي كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمايي رانندگي باشد
  • اصل / تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودروی زیاندیده
  • اصل/ تصوير گواهينامه رانندگي و کارت ملی زیاندیده و کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيان‌ديده

   

  خسارت مالي شخص ثالث با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضايي (عدم سازش)،نظريه کارشناس رسمي دادگستري و يا هيات هاي کارشناسي

  شرایط پرداخت:

  • تعهدات بيمه نامه براي جبران خسارت کفايت ننمايد
  • راننده مسبب حادثه  فاقد گواهي نامه بوده و يا در زمان تصادف مدارک لازم را نداشته باشد
  • طرفین تصادف، در خصوص پذیرش تقصیر به توافق نرسیده اند
  • حادثه داراي مجروح و يا فوتي باشد
  • ساير موارد حسب موقعيت تصادف ايجاد شده

   

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

  • اصل یا مصدق تصویر كروكي كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمايي رانندگي باشد
  • تصویرگزارش مقامات انتظامي و قضایی(صورتجلسه تفهیم و قبول تقصیر-اوراق بازجویی-صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری)
  • تصوير بيمه نامه مقصر و اصل /تصویر بیمه نامه زیاندیده
  • تصوير گواهينامه راننده و كارت اتومبيل مقصر
  • اصل / تصوير گواهينامه رانندگي زيان‌ديده
  • اصل/ تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيان‌ديده
  • اصل/ تصویر کارت ملي زيانديده
  • نظريه کارشناسان تصادفات و رسمي دادگستري.(کپي برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانوني)
  • نظريه يا راي نهايي مرجع قانوني يا قضايي.(کپي برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانوني)

  خودروی نامتعارف:

  خودروی نامتعارف خودرویی است که قیمت آن از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی (مبلغ دیه در ماههای حرام)که در ابتدای هر سال مشخص می باشد بیشتر باشد.در این حالت بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظف است ميزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زير محاسبه و تا سقف تعهدات مالي بيمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانوني و مازاد آن )نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده اقدام نمايد :

   

  قيمت روز گرانترين خودروي متعارف *خسارت مالي وارده=ميزان تعهد مسبب حادثه

                               قيمت خودروي نامتعارف زيان ديده             

  بنابر این پیشنهاد میگردد این دسته از خودروها نسبت به خرید بیمه نامه بدنه جهت جبران خسارات مالی احتمالی اقدام نمایند.

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0