شنبه, 15 بهمن 1401

  بيمارستان های شهرستان
  جستجوي بيمارستان‌ در شهرستان:
  شهر : 
  نام بيمارستان : 
  نشاني :       


  شهرنام بيمارستاننشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  12  
  آبادانآیت اله طالقانیآبادان - ميدان پرستار - روبروي دانشگاه آزاد 06153361030
  آبادانشهید بهشتیآبادان - خيابان شهيد بهشتي 06153323094
  آباداننفت (بستری و سرپائی)آبادان - سيکلين جنب پالايشگاه - خيابان منتظري - پلاک 67106153226811
  آبادهامام خمینی (ره) (بستری و سرپائی)آباده - بلوار شهيد چمران44361122 - 071
  آران و بیدگلسیدالشهداء (بستری و سرپائی)آران و بيدگل - ميدان طالقاني - خيابان وليعصر 03154724043
  آران و بیدگل ثامن(بستری و سرپائی) - شهید رجایی سابقآران و بيدگل - خیابان معلم 03154724141
  آملبیمارستان شمالآمل - خيابان امام رضا(ع) - نبش رضوان 56 33243132 - 33231501 - 011
  آملامام رضا (ع)آمل- خيابان امام رضا 43274011 - 011
  ابهرامدادی(دولتی)ابهر- جاده ترانزيت5277741 -0242
  ابهرالغدیرابهر - بلوار آیت اله خامنه ای - بلوار پرستار024-35368200-9
  اراکسینا اراک - انتهاي خيابان هپكو - ميدان ورزش - پشت ورزشگاه 15 33682721 - 086
  اراکقدساراك - خيابان فلسطين 32228061 - 086
  اردبيلقائم اردبيل - ميدان بسيج2-7725801-0451
  اردبيلآرتا اردبيل - خيابان سي متري3335244-0451
  اردکانضیایی اردكان - خيابان امام خميني 035-32222114
  ارسنجانولی عصر (عج) (بستری و سرپائی)ارسنجان - بلوار شهيد مهدي اسکندري43524212 - 071
  اروميهدکتر صولتی اروميه - خيابان امام 2222525-0443
  اروميهآذربایجاناروميه - خيابان شهيدبهشتي -دانشكده سابق0411-3463300
  اروميهشفااروميه - خيابان امام2225588-0441
  اروميهمیلادارومیه - خیابان فردوسی - پلاک 204431010000

   

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0