شنبه, 15 بهمن 1401

  داروخانه شهرستان
  جستجوي داروخانه در شهرستان:
  شهر : 
  نام داروخانه : 
  نشاني :       


  شهرنام داروخانهنشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  10  
  آباداندکتر هلالات آبادان - خيابان اميرکبير - نبش بانک سپه 06153222368
  آباداندکتر قناعتیانآبادان - احمدآباد - لين 7 - فرعي دوازدهم - جنب درمانگاه دکتر طوقي06153326311
  آستارادکتر عبدل پور آستارا - خيابان فارابي - جنب هلال احمر - نرسيده به بيمارستان شهيد بهشتي44810082 - 013
  آستارادکتر علی صادقی حریری آستارا - خيابان حكيم نظامي01344822997
  آستانهقدس آستانه - خيابان شهيد بهشتي 013-42122633
  آملدکتر حسینیانآمل - سبزه ميدان – داروخانه شبانه روزي دكتر حسينيان2222212 -0121
  آملشبانه روزی دکتر اسدیآمل - ميدان 17 شهريور222599 -0121
  اراكداروحانه مهر اراکاراك- خيابان شهيد بهشتي-ساختمان بزرگمهر32249076-0861
  اراکدکتر رجبیاناراک - خيابان هپكو - روبروي خيابان امام حسين (ع)3139249 -0861
  اراکشبانه روزی امیرکبیراراک - خيابان امام خميني – جنب بانك پارسيان 2241941 - 0861
  اراکدکتر معصومیاراک - ميدان شريعتي - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - روبروي بانک ملي34029708 - 086
  اراکبوعلی سینااراک - خيابان شهيد شيرودي - روبروي سازمان انتقال خون32231994 - 086
  اردبيلاحساناردبیل - خيابان شيخ صفي2253622 -0451
  اردبيلشیخ صفیاردبیل - خيابان سرچشمه – كوچه شمس – داروخانه شيخ صفي2232030 -0451
  اروميهدکتر جوانبختارومیه - خيابان امام - چهارراه خيام - پاساژ تابان - جنب بيمارستان صولتي2220303 -0441

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0