شنبه, 15 بهمن 1401

  مراكز چشم پزشكي شهرستان
  مراكز چشم پزشكي
  نام شهر : 
  نام مركز درماني :       


  نام شهرنام مركز درمانينشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  2  
  اصفهانپارسیاناصفهان - خيابان مير 03137178
  اصفهاندکتر محمد ایزدیاصفهان - ميدان جمهوري - نبش بانک مسکن - کوچه پليس 10+09135847168
  تبریزمهرتبريز - سه راه طالقاني - بالاتر از مصلي - نرسيده به چهارراه 17 شهريور 35532791 - 041
  تبریزحکیمان نورتبريز - خيابان شريعتي جنوبي - جنب دانشكده پرستاري و مامايي 14785051 - 041
  اراکدیدار اراک - خيابان شهيد شيرودي (خرم) - روبروي سازمان انتقال خون 33127297 -086
  اردبیلسینااردبیل - بین سی متری - روبروی هتل نگین - اول کوچه ارمنستان33338484 - 045
  اردبیلمـرکز جـراحی چشم نور   اردبيـل - بين سي متري و عالي پو04512241491
  اردبیلمرکز جراحی , چشم پزشکی آراد اردبيل – ايستگاه سرين – ساختمان حلال احمر – طبقه دوم هلال احمر 33254550-045
  اصفهانکلینیک چشم پزشکی صدرااصفهان‌ - روبروي درب شمالي دانشگاه اصفهان - نبش كوي موذن صفايي03116277539
  رشتعینک طبی چشم آفتاب رشت - چهارراه استانداري سابق - پارك شهر - نبش كوي آموزگار 33337117 -013
  شیرازجراحی محدود چشم پزشکی بصیر شيراز – خيابان عفيف آباد – بعد از مجتمع تجاري حافظ - نبش كوچه 17 07136484814
  شیرازبینا گسترشیراز - بلوار ارم - خیابان سروناز - نبش کوچه 507132273726
  قزوینبیناقزوين - خيابان فردوسي - كوچه نسترن - ساختمان پزشكان نستر - پلاك 102812245851
  قمزایس قم - انتهاي خيابان صفائيه - جنب كوچه 39 37733473 -025
  مشهدبیمارستان چشم پزشکی بینا مشهد - بلوار وکيل آباد - سيد رضي 45 - نبش چهارراه اول36163 - 051

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0