شنبه, 15 بهمن 1401

  درمانگاه شهرستان
  درمانگاه شهرستان
  نام شهر : 
  نام درمانگاه : 
  نشانی :       


  نام شهرنام درمانگاهنشانیتلفنمشاهده جزییات
      از  9  
  آباداندکتر طوقیآبادان - احمد آباد - خيابان 17 فرعي - نبش 7 اصلي - درمانگاه دکتر طوقي 06155329595
  آباداندکتر نینا کریمی بابااحمدیآبادان - خيابان اميري - نبش خيابان کاشاني - جنب داروخانه دکتر هنديجاني - مجتمع ميلاد - طبقه دوم09375601414
  آران و بیدگلشبکه بهداشت و درمانآران و بيدگل - بلوار امام خميني 03154725902
  آملامیرالمومنین آمل - خیابان نور - ميدان فجر - ابتداي فجر 38 33272615 - 011
  اروميهفارابی نوین اروميه - خيابان سربازان گمنام - مابين ميدان خيرين و تقاطع عمار33442583 - 044
  اروميهفرهنگیاناروميه - خيابان کاشاني - جنب بيمه ايران33475800 - 044
  اروميهایثاراروميه - خيابان البرز - کوي شهيد نجفي - پلاک يک04433388163
  اسفراینخیریه انصار اسفراين - خيابان امام خميني (ره) - روبروي فروشگاه فرهنگيان - امام خميني32 05837225904
  اصفهانانجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان - خيابان امام خميني - مقابل بيمه تامين اجتماعي 0313310
  اصفهانحضرت ابوالفضلاصفهان - خيابان کاوه - خيابان ابوريحان بيروني - ميدان برازنده 03134501005
  اصفهاننورالهدیاصفهان - برخوار - دستگرد - ابتداي بلوار معلم - روبروي پمپ بنزين - طبقه همکف 03145401140
  اصفهانجی (نسیم سلامت سپاهان) اصفهان - خيابان جي - کوچه شهيد مطهري 03135044
  اصفهانآریااصفهان - خيابان امام خميني - روبروي گزسکه03133318803
  اصفهانخیریه ثامن الائمه (ص)اصفهان - خيابان پروين - نرسيده به پل سرهنگ03135815657
  اصفهانپرویناصفهان - خيابان پروين - ابتداي کوچه 2432503443 - 031

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0