يکشنبه, 12 تير 1401
  تجهيزات الكترونيكي

  بيمه تجهيزات الكترونيكي

  رایانه ، تجهیزات مهندسی ، پزشکی و فیلمبرداری که از نظر وزن و حجم ممکن است در مقایسه با تجهیزات یک کارخانه بسیار کوچکتر باشند ولی اکثراً دارای ارزش بالائی می باشند در برابر خطراتی نظیر زلزله ، سیل ، افتادن در هنگام جابجائی ، خطای انسانی در استفاده از آنها و بویژه در مناطقی که دارای رعد و برق زیاد هستند مدارهای الکترونیکی به علت نبودن برق گیر آسیب می بینند ، بنابراین بیمه تجهیزات الکترونیکی مخصوص آنها طراحی شده که یک بیمه نماه تمام خطر و در سه بخش میباشد.

  بخش اول خسارت فیزیکی وارد به دستگاه یا سخت افزار را بیمه می کند ، بخش دوم نرم افزار و بخش سوم هزینه های جانبی مانند کرایه یک دستگاه به جای مورد آسیب دیده را تحت پوشش قرار می دهد .
   


  6.0.8.0
  گروه دورانV6.0.8.0