يکشنبه, 14 آذر 1400
اعلامیه پذیره نویسی سهام

اعلامیه پذیره نویسی سهام

شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 200722 و شناسه ملي 10102424818

 

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/16و مصوبه هیات مدیره مورخ 1399/06/26 و مجـوز شـمـاره  98/402/5158 مـورخ 1398/04/01 بيـمه مـركـزي جمـهـوری اسـلامـی ایـران و مـجـوز شماره 097-994/663700 مورخ 1399/06/12 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ4,000 میلیارد ریال به مبلغ5,000  میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 972،597،295  سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 27،402،705 سهم 1,000 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139930400901125138 مورخ 1399/11/07 ادارة ثبت شرکت ­ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

1) موضوع فعالیت شرکت:

- انجام عمليات بيمه اي بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند.

-  تحصيل پوشش بيمه هاي اتكايي از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران.

-  سرمايه گذاري از محل سرمايه ، ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه

تبصره : میزان پذیرش و نگه داری ریسک در چهارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می نماید.

مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خيابان قبادیان، شماره22      كد پستي :  1969633431-  شرکت دارای 61 شعبه در سراسر کشور می باشد.

2) سرمایۀ فعلی شرکت:  4،000میلیارد ریال

3) موضوع افزایش سرمایه: ارتقاي رتبه توانگري مالي و پوشش ريسك قانوني.

4) محل افزایش سرمایه:  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

5) مبلغ افزایش سرمایه: 1،000 میلیارد ریال

6) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 5،000 میلیارد ریال

7) مدت شرکت: نامحدود

8) نوع سهام: عادي با نام و شركت فاقد سهام ممتاز مي باشد.

9)  ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال

10) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت:  972،597،295،000ریال

11) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 27،402،705 سهم

12) مشخصات اعضای هیآْت مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره

 

شناسنامه

کد ملی

سمت
 به­ طور کامل

 

لیزینگ پارسیان

(سهامی عام)

170931

10102133962

کورش پرویزیان

مصطفی

5

5509912251

رئيس هيات مديره

(غیرموظف)

گروه مالی پارسیان

(سهامی خاص)

453923

14004046372

هادي

 اويار حسين

محمد علي

1259

0450422046

نايب رئيس هيات مديره

و مدیر عامل (موظف)

صبا تامین پارسیان

(سهامی خاص)

278132

10103150020

محمود تدین

ابوالقاسم

607

0045067082

عضو هيات مديره

(غیرموظف)

گروه سرمایه گذاری تدبیر

(سهامی خاص)

147888

10101907666

سید علی

 مدرسی نیا یزدی

سیدمصطفی

1002

0043334083

عضو هيات مديره

(موظف)

بانک پارسیان

(سهامی عام)

178028

10102203401

نادر صفاجو

جواد

2012

0056619448

عضو هيات مديره

(موظف)

 

 شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد .

13) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در كليه مجامع عمومي، صاحبان سهام مي توانند شخصا، وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقيقي و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرك وكالت يا نمايندگي حضور به هم رسانند. هر سهامدار براي هر سهم فقط يك راي خواهد داشت.

14) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسيم سود بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم 10 درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

وضع اندوخته قانوني از سود خالص شركت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام مي شود. به پيشنهاد هیات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي، ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. علاوه بر اندوخته هاي مذكور، اندوخته هاي فني و لازم حسب دستورالعمل هاي بيمه مركزي ج.ا.ايران بايد منظور گردد.

هرگاه شركت منحل گردد تصفيه امور با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

15) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام ممتاز مي باشد.

16) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد هرگونه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم مي باشد.

17) مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شركت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت مي باشد.

18) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: بر اساس صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده منتهي به 1399/06/31 مجموع بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت شركت برابر با 482,331,48 ميليون ريال مي باشد.

همچنین بر اساس یادداشت شماره 48 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور، شرکت فاقد بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث می باشد.

19) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/11/12 آغاز و تا پایان وقت اداری روز   دوشنبه مورخ 1399/12/11 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

20) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداكثر 27،402،705 سهم و با رعايت حدود مقرر در ماده 33 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

21) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد

شخصيت حقوقي

ميزان تعهدات

موضوع فعاليت

شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

سهامي عام

خرید کل حق تقدم های استفاده نشده

پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی

و خرید اوراق بهادار و سایر خدمات مالی

 

 

 

 

 

22) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های جهان صنعت و صمت (بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­ گردد.

23) چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شركت بيمه پارسيان (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران  نسبت به ارایه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

24) مشخصات حساب بانكي ناشر: مبالغ دريافتي توسط كارگزار ناظر بايد به حساب زير واريز گردد:

حساب سپردۀ كوتاه مدت  به شمارۀ  47000949797608 به نام شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) نزد بانك پارسیان شعبۀ خیابان آفریقا نبش سپیدار  کد 1260/3.

25) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانيۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.parsianinsurance.ir و سايت رسمي  ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

26) مشخصات سهامداران بالای 10 درصد :

 

نام سهامدار

نوع شخصيت حقوقي

تعداد سهم

درصد سهم

شركت گروه مالي پارسيان

سهامي خاص

804،037،284

20.10

شركت گروه سرمايه گذاري تدبير

سهامي خاص

244،653،678

16.96

شركت صباتامين پارسيان

سهامي خاص

670،399،902

16.75

 

 

 

 

 

 

27) نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان(سهامي عام) متعهد گرديده است ظرف مدت 5 روز پاياني مهلت عرضه عمومي نسبت به خريد کل حق تقدم های باقيمانده اقدام نمايد .

 

    نکات مهم:

· مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

· ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

· ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

· پذیره­ نویسان می­ توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران ، ابتدای خیابان ملاصدرا ،  شمارة 13- سازمان بورس و اوراق بهادار ، ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه ای

· مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.

· با توجه به مادۀ 6 آيين‌نامه شمار‌ه40 ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي­شوند:

1. شخص حقيقي متقاضي بعلاوه اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.

2. شخص حقوقي متقاضي بعلاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي بطور مستقيم يا با واسطه در آن ها بيش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.

3. اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در بند فوق در آن بيش از 20 درصد حق راي داشته باشند.

4. اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان بطور مستقيم يا با واسطه در آن ها بيش از 20 درصد حق راي داشته باشند.

· در رعايت ماده 4 آيين نامه شماره 40 ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، وزارتخانه ­ها، مؤسسه ­هاي دولتي، مؤسسه­ ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ­هاي موضوع ماده 2 "قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" نمي­ توانند جزء مؤسسين شرکت بيمه باشند.

· اشخاص حقوقي دولتي و وابسته به آن ها نمي‌توانند در پذيره‌نويسي سهام شركت بیمه پارسیان (سهامي عام) شركت نمايند. در صورت شركت نهادهاي مذكور در پذيره نويسي، وجوه واريز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان

(سهامی عام)

آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات

  ------>  دانلود

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0