چهارشنبه, 5 آبان 1400
تخفیفات ویژه سهامداران
تخفيفات و شرايط ويژه سهامداران حقيقي شركت بيمه پارسيان 
در اين طرح شركت بيمه پارسيان به منظور تقدير از همراهي سهامداران گرامي و ارج نهادن به حمايت هاي آنان از سازمان، همچنين تلاش براي تامين حداكثري منافع اين عزيزان، سه بسته تخفيفاتي ويژه را جهت بهره مندي سه گروه از سهامداران حقيقي خود با شرايط زير ارائه نموده است:

رديف

گروه

تعداد سهم حقيقي

اتومبيل بدنه

اتومبيل شخص ثالث

مسئوليت

باربري

مهندسي

درمان مسافرتي

حوادث انفرادي

آتش سوزي مسكوني

آتش سوزي صنعتي و غير صنعتي

1

الف

10.000 تا 50.000

30%

2.5%

15%

15%

5%

10%

15%

20%

10%

2

ب

50.001 تا 100.000

35%

2.5%

25%

20%  ٭

8%

15%

15%

30%

20%

3

ج

بيشتر از 100.000

40%

2.5%

35%

30% ٭٭

13%

20%

15%

40%

30%

 لذا از شما سهامدار گرامي دعوت مي گردد جهت دريافت تخفيفات و شرايط فوق بر اساس مراحل ذيل به مجتمع ها، شعب و باجه هاي بيمه پارسيان در سراسر كشور مراجعه فرماييد. 
شرايط اخذ تخفيفات بيمه‌اي جهت سهامداران واجد شرايط: 
1- سهامداراني واجد شرايط تلقي مي‌گردند كه حداقل تعداد سهم مذكور در جدول فوق را در روز خريد بيمه‌نامه داشته باشند. 
2- ارائه برگه سهام و يا گزارش پرتفوي سهامدار از شركت سپرده‌گذاري بورس. 
اقدامات لازم جهت بهره مندي از مزاياي بسته هاي فوق: 
1. مراجعه هر يك از سهامداران محترم به واحدهاي صدور مستقيم بيمه پارسيان در سراسر كشور (شعب، مجتمع ها و باجه هاي بيمه اي) 
2. ارائه برگه سهام و يا گزارش پرتفوي سهامدار از شركت سپرده‌گذاري بورس. 
3. طي روند صدور بيمه نامه مطابق با شرايط هر يك از رشته هاي بيمه اي. 
4. دريافت تخفيف و شرايط فوق الذكر بسته به ميزان سهام در اختيار هر يك از سهامداران. 
٭ مدت اعتبار بيمه نامه به 90 روز پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي در بندر مقصد در صورت حمل دريايي و يا تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد در حمل‌هاي زميني افزايش مي‌يابد. 
٭٭ مدت اعتبار بيمه نامه به 120 روز پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي در بندر مقصد در صورت حمل دريايي و يا تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد در حمل‌هاي زميني افزايش مي‌يابد. 
مسيرهاي ارتباطي جهت آشنايي بيشتر سهامداران  محترم با طرح
• مجتمع‌ها، شعب و باجه هاي بيمه پارسيان در سراسر كشور. مشاهده
• تلفن گوياي تهران : 8259 (021) 
• شرکت بيمه پارسيان به نشاني: تهران، خيابان ولي‌عصر، بالاتر از خيابان ميرداماد، كوچه قباديان، پلاك22
مسيرهاي ارتباطي با شرکت بيمه پارسيان در هنگام وقوع خسارت
• مجتمع ها و شعب بيمه پارسيان:مشاهده 
• تلفن پزشک ON CALL در ارتباط با خسارت بيمه درمان: 09128381027


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0