چهارشنبه, 5 آبان 1400
اطلاعیه بیمه های آتش سوزی

" بیمه گذاران محترم بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه پارسیان "

با توجه نوسانات قابل ملاحظه قیمت ها در سال اخیر، بدینوسیله خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به بررسی و بازبینی سرمایه های بیمه شده خود اقدام نموده و در صورت نیاز، ارزش سرمایه های بیمه شده را از طریق صدور الحاقیه در واحد صدور مربوطه به روز رسانی نمایید. لازم به ذکر است در صورت عدم به روز رسانی سرمایه های بیمه شده و بروز خسارت های احتمالی، مبلغ خسارت قابل پرداخت مشمول ماده 10 قانون بیمه قرار گرفته و جبران بخشی از خسارت بر عهده بیمه گذار قرار خواهد گرفت .

ماده 10 قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

 

" بیمه گذاران محترم بیمه های خودرو شرکت بیمه پارسیان "

با توجه افزایش قیمت و ارزش بهای خودروها، بدینوسیله خواهشمند است در اسرع وقت نسبت صدور الحاقیه بیمه نامه در شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان اقدام نمایید.

 


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0