سه‌شنبه, 12 مهر 1401

اخلاق در صنعت بیمه: به گونه ای با مردم برخورد کن که دوست داری با تو برخورد شود

مجله بیمه داری نوین- شماره 15

اخلاق حرفه ای، جزئی جداناپذیر از زندگی انسان است که باید به اصول آن پایبند بود. افزایش ارزش اخلاق و برخوردحرفه ای در کسب و کار منجر می شود تا میزان اعتماد بین طرفین معامله افزایش یابد و منجر به هم افزایی قابل توجهی، به ویژه در صنعت بیمه شود. صداقت، عدم سوء نیت و سودءاستفاده از اعتماد طرفین یکی از مهم ترین اصولی است که در صنعت بیمه میتواند منجر به توسعه شرکت یا سقوط شرکت و آسیب دیدن صنعت و حتی جامعه شود.

اخلاق در صنعت بیمه: به گونه ای با مردم برخورد کن که دوست داری با تو برخورد شود

این جمله ای کلیدی در اخلاق فردی در برخورد با افراد است که در کتاب مقدس متیو، فصل ۷، آیه ۱۲ به طور مستقیم بر آن تأکید شده است و امام حسین (ع) نیز بر آن تأکید بسیار دارد (با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند. (فرهنگ سخنان امام حسن (ع)، ص ۴۳۷). بنابراین، اصل و پایه اخلاق حرفه ای در همه صنایع جهان و حتی در زندگی شخصی بر پایه این موضوع گماشته شده است. اخلاق حرفه ای در کسب و کار شامل اصول رفتاری حاکم بر یک فرد یا گروه و همچنین مطابقت رفتار آنها با استانداردهای حرفه ای پذیرفته شده رفتاری است. در اصل، یادگیری آنچه درست و نادرست است و سپس انجام دادن آنچه درست است؛ اما آیا همیشه درست یا نادرستی وجود دارد که ریشه در اصول اخلاقی داشته باشد یا اینکه در نهایت با توجه به شرایط به خود شخص بستگی دارد؟ فیلسوفان هزاران سال است که درباره این سؤال بحث می کنند. اصول اخلاقی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش هایی چون همبستگی، صداقت، عدالت و اعتماد به نفس است. نحوه استفاده از این ارزش ها اغلب به عنوان اصول اخلاقی یا اخلاق حرفه ای شناخته میشود. با این حال، یک راهنمایی اخلاقی، بسته به تفسیر حقوقی، اغلب می تواند تبدیل به یک قانون یا بخش نامه شود. در زمان تغییر اساسی در کسب و کار، ارزشهای قبلی ممکن است زیر سؤال برود؛ بنابراین توجه به اخلاق حرفه ای درکسب و کار بسیار مهم است؛ اگر مفهوم دانش درباره تفاوت بین درست و نادرست و انجام کارهایی که درست است، مورد غفلت قرار گیرد، در نتیجه ارتباط با ذینفعان و خدمات و محصولات به طرز چشمگیری تحت الشعاع قرار می گیرد. نبود یک مسیر اخلاقی روشن برای پیشروان صنعت، می تواند به مشکلات چند جانبه ای منجر شود. هنگامی که بسیاری از مردم به اخلاق حرفه ای فکر می کنند، به قانون طلایی فکر می کنند، با دیگران به گونه ای رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.» اما در شرایط حیاتی ممکن است بیانات اخلاقی این چنین کنار گذاشته شوند؛ بنابراین، پیروی از قوانین اخلاقی سخت گیرانه می تواند عامل مهمی در کاهش بروز فاجعه در کسب و کار باشد. دهه ۱۹۶۰ حرکتی به سمت مسئولیت اجتماعی در صنعت کسب و کار را به اثبات رساند. این اعتقاد رایج شد که از آنجایی که کسب و کارها از جوامع سود به دست می آورند؛ پس وظیفه اخلاقی دارند که به بهبود آن جامعه کمک کنند. رهبران کسب و کارها فهمیدند که تنها زمانی خوبی برای آنها ایجاد میشود که تصویر خوبی نیز از خود به جامعه ارائه دهند. هر چه تجارت پیچیده تر می شود، باید ارزش های اخلاقی در اولویت قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که معاملات تجاری در حمایت از رفاه عمومی مردم است و به ضرر کسی نیست؛ بنابراین هر کس در هر کسب و کاری که باشد، باید از ارزش های مشخصی پیروی کند

چرا اخلاق حرفه ای؟

ممکن است اخلاق حرفه ای به عنوان سیستمی از اصول اخلاقی با ارزش ها تعریف شود. آنچه به راحتی قابل تشخیه نیست، رویکرد درست اخلاقی در یک موقعیت خاص است پایه و اساس اخلاق حرفه ای ناشی از سنتهای رفتار خوب است که مردم انتظار دارند که خود و دیگران به آن عمل کنند بسیاری از این اعمال اخلاقی به قانون تبدیل شده است. اخلاق، مجموعه دستورالعمل هایی برای شیوه زندگی است. اخلاق نیز خود یک کسب و کار خوب است و در تجارت بیمه موضوع اصلی حسن نیت است. اخلاق به عنوان یک مفهوم، هم در قانون جای دارد و هم در رفتار معقول انسان. فیلسوفان قدیم، مرزهای رفتار انسان را مورد بررسی قرار دادند تا درست را از اشتباه تشخیص دهند. بوروکرات اولیه و علمای دین برای ایجاد قوانین و احکام مذهبی، ایده هایی را از یکدیگر گرفته بودند. در پی فعالیتهای غیر اخلاقی شرکتی اخیر، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و مدیران شروع به بررسی دقیق تصمیمات گرفته شده توسط کسب و کارها کردند. در دوره ای که افزایش فروش همیشه به معنای افزایش قیمت سهام بود، برخی از مدیران کسب و کار از طرح های عجیب و غریب یا اعداد دستکاری شده استفاده می کردند تا عملکرد شرکت خود را بیشتر از آنچه هست نشان دهند. بسیاری از این دست کاریها غیرقانونی بودند؛اما تصمیمات مربوط به این اقدامات یک موضوع اخلاقی بود. تصمیماتی که می گیرید و اقداماتی که بر فعالیت های روزانه خود انجام می دهید تفاوت چندانی با هم ندارند.

اهمیت اخلاق حرفه ای

 این بخش را با یک مثال اخلاقی آغاز می کنیم. مثلا مدیریت یک شرکت می خواهد امسال درامد را ۲۰ درصد افراش دهد و همه را تشویق کرده است که به هر قیمت باید برای رسیدن به این افزایش درآمد برسند. منظور آنها چیست و تا چه حد این به هر قیمت» باید پیش برود؟ برخي از مثال ها برای افزایش درآمد در ادامه آمده است که اخلاق حرفه ای را بیشتر درگیر میکند

مثال 1: برای به دست آوردن فروش بیشتر از حساب اسمیت، باید میزان متوسط مسافت طی شده را پنج کیلومتر در نظر بگیرم در صورتی که می دانم متوسط مسافت طی شده ۲۰ کیلومتر است. آیا باید این کار را انجام دهم؟

مثال 2: برای به دست آوردن فروش بیشتر از حساب جونزه، باید حوادث اخیر در اثر گسل را نادیده بگیرم؛ زیرا میدانم که سوابق پلیس قبل از صدور حق بیمه به روز نمی شوند. آیا باید این کار را انجام دهم؟ من همیشه می توانم به ضامن بگویم که از این موضوع خبر نداشتم

مثال ۳:ABC میزان کمیسیون پرداختی به شرکتهای طرف قرارداد خود را یک درصد افزایش داده است که بالاتر از سایر شرکت هاست. آیا باید من تا جای ممکن کسب و کار خود را به سمت شرکت ABC نزدیک کنم؟

مثال ۴: من می دانم که توضیحات من در مورد پوشش بیمه به آقای سیمسون شامل مواردی است که رقیب من آن را پوشش نمی دهد. من این موضوع را به اطلاع آقای سیمسون رساندم اما او هنوز تصور می کند که از شرکت رقیب خدمات بهتری دریافت خواهد کرد. آیا من باید شرکت رقیب را تخریب کنم تا بتوانم خدمات خود را به آقای سیمسون بفروشم؟

 مثال 5 : تنها شرکت بیمه ای که پرداختی مناسبی به شما می دهد اخیرا به واسطه نتایج منفی حاصل از ارزیابی با کاهش امتیاز روبه رو شده است. مدیریت شرکت نیز اطمینان بیهوده داده است که همه چیز به خوبی پیش رفته است. آیا من باید این کاهش امتیاز را به مشتری منتقل کنم؟ من که از شرکتهای دیگر در آمدی به این خوبی ندارم!!!

اهداف رقابتی

تصميمات مربوط به رفتار اخلاق حرفه ای اغلب با اهداف رقیب( اهدافی که مخالف هم هستند) آغاز می شود. اگر قوانین را به گونه ای زیر پا بگذارم. به هدف خود می رسم و پاداش میگیرم، اگر طبق قوانین بازی کنم، هدفم را برآورده نمی کنم و در بدترین حالت می توانم شغل خود را از دست بدهم.

با این حال زیر پا گذاشتن قوانین پا پا گذاشتن در مسیر غیر اخلاقی می تواند منجر به عواقب منفی از جمله از دست دادن حساب، لغو قراردادهای شرکت و اقدامات نظارتی شود. غالبا پاسخ امانی به این پرسش ها وجود ندارد. مدیرانی که رفتارهای غیر اخلاقی را تشویق با نادیده می گیرند. این خطر را به جان کسب و کار خود خریده اند.

چرا باید اخلاقی عمل کرد؟

اول : این یک قانون است.

 قوانین ایالتی در ایالات متحده :

 هر ایالت دارای یکسری قوانینی است که برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر اقدامات بی پروای نمایندگان، بیمه گرها و قانون گذاران طراحی شده است. این قوانین معمولا مورد نمونه های زیر اعمال می شود :

 چه کسی واجد شرایط برای کسب و کار یا ارائه گواهی کسب و کار است.

تخفیف بدهی ها به دولت که در بیشتر ایالتها غير قانونی است.

 بی اعتبار نشان دادن رقیب

سایر شیوه های ناعادلانه تجارت

 تبلیغات در زمینه فعالیتها باید دقیق و مفید باشد.

حریم خصوصی اطلاعات مشتری

 مخلوط کردن حساب مشتریان و نماینده ها با شرکت

 ادعاهای غیر منصفانه

قوانین فدرال :

 در کنار قوانین ایالتی، قوانین فدرال وجود دارد که به حریم  خصوصی، تبعیض، فعالیتهای اعتباری و رقابت ناعادلانه می پردازد. دوم: کسب و کار به این صورت بهتر است.

 مصرف کنندگان می خواهند با یک نماینده و بیمه گر کار کنند که به آن اعتماد داشته باشند. تبلیغات محاوره ای می تواند بزرگترین دارایی و همچنین بزرگ ترین مسئولیت برای یک نماینده باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، نظرات منفی به طور مرتب شش برابر بیشتر از اظهارنظرهای مثبت تکرار می شوند.

 نمایندگان می دانند مشتریانی که با زیر پا گذاشتن قوانین در فعالیتهای بیمه گری موافق هستند، ممکن است افرادی باشند که ارزش خسارت را بیش از حد ارزیابی کرده اند یا درخواست خسارت را بیش از مقدار واقعی ارائه می کنند. علاوه بر این، در زمان خسارتی که تحت پوشش نیستند نیز، همان مشتری که در قانون شکنی همدست بیمه بوده است، به صورت غیر اخلاقی نماینده را مجبور به اعمال پوشش بیمه ای می کند.

 سوم: بیمه یک تجارت با بیشترین سطح نیاز به اعتماد است. بیمه، تجارت اطلاعات است، مجموعه ای از سوالات پرسیده شده و اطلاعات ارائه شده است که نیاز به پاسخ صادقانه از همه افراد درگیر دارد. مصرف کنندگان برای خرید پوشش های مورد نیاز به مشاوره نمایندگان بیمه متکی هستند. بیمه گران نیز به نمایندگان تکیه می کنند تا اطلاعات زیربنایی دقیق و کامل در مورد فرد بیمه شده را به دست آورند و در صورت ایجاد تغییراتی که ممکن است بر تصمیم شرکت بیمه برای ضمانت تأثیر بگذارد، به شرکت اطلاع دهند. در صورت بروز سوء تفاهم، پاسخ های ناقص و شیودهای کسب و کار ناعادلانه توسط بیمه گذاران، نمایندگان یا دیگران، این حسن نیت شکسته می شود.

 چهارم: مسئولیت اجتماعی

 به عبارت ساده تر، این کار درست است که باید انجام شود. بنابراین، مردم معمولا برای انجام عمل اخلاقی به دلایل دیگری بیش از این نیازی ندارند.

 پنجم : برای جلوگیری از انتقاد عمومی

 زمانی که شرکتها کار درست را انجام میدهند و اخلاق حرفه ای را رعایت می کنند، مردم تمایل کمتری به انتقاد عمومی دارند. انتقاد عمومی تنها به این مفهوم نیست که به سرعت یک مصاحبه خبری ترتیب دهیم.  انتقاد عمومی میتواند شامل فعالیت در خلاف منافع هم رده ها، همکاران، خانواده و دیگران در جامعه ای باشد که به ارزش های آن احترام می گذاریم

 ششم: موفقیت اقتصادی در صنعتی با حداکثر حسن نیت یکی از دلایلی که صنعت بیمه تا این شدت کنترل و نظارت میشود این است که این تجارت نهایت حسن نیت را دارا باشد. در نتیجه، مشاهده هرگونه رفتار غیراخلاقی توسط صنعت بیمه یا در صنعت بیمه می تواند باعث شود تا مردم و قانون گذاران جامعه با وضع قوانین بیشتر واکنش نشان دهند. اعتماد و حسن نیت منجر به رونق اقتصادی می شود. علاوه بر این، حسن نیت از طریق بیمه به طرف های درگیر در معامله بیمه نیز توسعه می یابد. رونق اقتصادی از طرف همه طرف هایی که با حسن نیت عمل می کنند حاصل می شود:

مصرف کننده اطلاعات دقیق و کاملی را برای بیمه کردن کسب و کار یا پرداخت خسارت تهیه می کند.

 نماینده با مصرف کننده همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که همه اطلاعات مربوطه به دست آمده است،. سپس آن اطلاعات را به بیمه گر یا بیمه گرانی که می توانند مناسب ترین پوشش بیمه ای را اعمال کننده ارائه می دهد.

 بیمه گذار محصولی غیر مبهم تهیه می کند و مطالبات را  منصفانه در متن و روح قرارداد تسویه می کند.

 اگر همه این کارها به صورت هماهنگ انجام شوند، نتیجه نهایی یک رابطه طولانی مدت است که هم برای نماینده و هم بیمه گر سودآور است و یک آسودگی خاطر و اطمینان را به بیمه شده ارائه می دهد.

نتیجه گیری

 اخلاق حرفه ای، جزئی جداناپذیر از زندگی انسان است که باید به اصول آن پایبند بود. افزایش ارزش اخلاق و برخوردحرفه ای در کسب و کار منجر می شود تا میزان اعتماد بین طرفین معامله افزایش یابد و منجر به هم افزایی قابل توجهی، به ویژه در صنعت بیمه شود. صداقت، عدم سوء نیت و سودءاستفاده از اعتماد طرفین یکی از مهم ترین اصولی است که در صنعت بیمه میتواند منجر به توسعه شرکت یا سقوط شرکت و آسیب دیدن صنعت و حتی جامعه شود. عدم به کارگیری اصول اخلاقی در این صنعت، تهدیدی جدی محسوب می شود و تقریبا همه آثار آن به طور غیر مشهود خود را نشان خواهد داد (عدم تمایل مشتریان به صنعت بیمه، شرکت بیمه یا حتی نمایندگی یا کارگزاری خاص) در همه مثال ها مشخص شد که زمانی بحث اخلاق حرفه ای مطرح است که قوانین نمی توانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند و یک فرد با اخلاق حرفه ای بالا از نظر قانون هیچ تفاوتی با یک فرد دارای اخلاق حرفه ای پایین ندارد، بنابراین در اینجا آموزه های اخلاقی و توسعه منشور اخلاقی اهمیت خود را نشان می دهد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.15.0
    V6.0.15.0